NIEUWS‎ > ‎

Wat mag u in 2016 verwachten ?

Geplaatst 23 dec. 2015 08:51 door Bart Van Caelenberg   [ 23 dec. 2015 08:52 bijgewerkt ]
In haar beleidsbrief Energie 2015-2016 gaf Vlaams minister Annemie Turtelboom aan dat de kwaliteit en de advieswaarde van het EPC voor residentiële gebouwen en de opleiding en vorming van energiedeskundigen blijvende aandachtspunten zijn.
In 2015 werd samen met de onderwijsadministratie en de voornaamste stakeholders gewerkt aan de opmaak van een beroepskwalificatiedossier voor energiedeskundigen type A. Dit dossier beschrijft onder meer de competenties waarover de energiedeskundige moet beschikken om zijn beroep te kunnen uitoefenen. Naar verwachting zal dit traject in het voorjaar van 2016 afgerond zijn. Naar analogie met de EPB-regelgeving, zal in 2016 de permanente vorming voor energiedeskundigen worden uitgewerkt. De invoering ervan wordt gepland op 1 januari 2017.

In het najaar van 2015 werd een overleg opgestart met OVED, actieve energiedeskundigen, opleidingsinstellingen en andere betrokken organisaties over de nodige aanpassingen aan het inspectieprotocol. In eerste instantie werden de bewijsstukken geëvalueerd die gebruikt mogen worden voor de opmaak van het EPC. In 2016 zal het overleg over de aanpassingen van het inspectieprotocol worden verdergezet. In het voorjaar van 2016 zal aan alle energiedeskundigen de mogelijkheid worden geboden om verbeterpunten aan het inspectieprotocol door te geven. Op basis van de inventaris van probleempunten zal het inspectieprotocol in de loop van 2016 worden aangepast.

De kwaliteitscontroles zullen ook in 2016 worden verdergezet.

In 2015 werden ook belangrijke stappen gezet voor het EPC voor niet-residentiële gebouwen. De rekenmethodiek en het inspectieprotocol werden uitgetest en bijgestuurd op basis van pilootprojecten. Voor 2016 staat de start van de softwareontwikkeling op het programma. Ook de vorm en de inhoud van het EPC voor niet-residentiële gebouwen zullen in overleg met de gebruikers worden vastgelegd.