Opleidingen, bijscholingen, cursussen,...

De, al dan niet verplichte, permanente bijscholingen, vervolmaking, controles:

Diploma Gegradueerde in de Bouwkunde, HVDVI 1995
Opleiding PPD, AZG, 2001
Getuigschrift Informatiecyclus, BTC, 2003
EPB Verslaggeving, zelfstudie, 2006
Erkend Specifiek examen voor Veiligheidscoördinatoren, VEKMO, niveau B, 2007
Erkenning Energiedeskundige type B, SYNTRA 2007
Erkenning Energiedeskundige type A, SYNTRA, 2008
Erkenning Energiedeskundige Publieke Gebouwen SYNTRA, 2009
Kwaliteitscontrole Energiedeskundige type A, VEA, 2011
Erkenning Privé-Rioolkeuder VLARIO, 2011
Attest van Deelname "Vernieuwd Protocol EPC", KATHO, 2012
Voortgezette opleiding Veiligheidscoördinatie, BIBCO, 2012
Verplichte bijscholing / infosessie privé-rioolkeurder, VLARIO, 2012
Opleiding Afkoppelingsadviseur, VLARIO, 2012
Verplichte bijscholing privé-rioolkeurder, VLARIO, 2013
Witnessing Rioolkeuring (verplichte kwaliteitscontrole on site) VLARIO, 2013
Kwaliteitscontrole Energiedeskundige A, VEA, 2013
Voortgezette opleiding Veiligheidscoördinatie, BIBCO, 2014
Bijscholing privé-rioolkeurder, VLARIO, 2014
Kwaliteitscontrole Energiedeskundige type A, VEA, 2015
Verplichte bijscholing + examen privé-rioolkeurder, VLARIO, voorjaar 2015
Witnessing Rioolkeuring (verplichte kwaliteitscontrole on site) VLARIO, oktober 2015
Opleiding EPB verslaggever, energieprestatie, 96 lesuren, SYNTRA, najaar 2015
Kwaliteitscontrole Energiedeskundige type A, VEA, maart 2017
2-daagse Opleiding Tracimat Deskundige, april 2017
Permanente vorming, 6 lesuren, energiedeskundige type A, mei 2017