DIENSTEN‎ > ‎EPC verkoop en verhuur‎ > ‎

Aanstiplijst - bewijsstukken

Het correct gebruik van de aanstiplijst, met mogelijke bewijsstukken, resulteert vaak in een betere energiescore

Het gebruik van de aanstiplijst van de ontvangen documenten voor de opmaak van het EPC is verplicht. Die lijst heeft tot doel eigenaars tijdig te informeren over de mogelijke bewijsstukken die kunnen gebruikt worden bij de opmaak van het EPC. 

Het gebruik van de aanstiplijst moet ook tot minder discussie achteraf leiden tussen energiedeskundige en eigenaar.

Het gebruik van een bewijsstuk resulteert vaak in een betere energiescore dan in het geval waarbij geen bewijsstuk wordt aangeleverd of voorhanden is en er gerekend wordt met standaardwaarden.

Het is dan ook van groot belang dat de energiedeskundige type A de eigenaar (verkoper) informeert over de bewijsstukken die kunnen gebruikt worden voor de opmaak van het EPC. Hiervoor stelt het VEA een toelichting ter beschikking. De eigenaar kan dan, vooraf aan het plaatsbezoek, de nodige documenten opzoeken en verzamelen. Hij overhandigt die documenten aan de energiedeskundige ten laatste tijdens het plaatsbezoek.

De energiedeskundige controleert of de ontvangen documenten voldoen aan alle voorwaarden, opgenomen in het inspectieprotocol om als bewijsstuk in aanmerking te komen. Zo moeten bijvoorbeeld het volledige adres, de datum en de auteur op het bewijsstuk worden vermeld. Hij controleert ook of de bewijsstukken niet tegenstrijdig zijn met visuele vaststellingen tijdens het plaatsbezoek.


Makelaars en Notarissen

Ook voor makelaars en notarissen is een taak weggelegd om de eigenaars (verkopers) te informeren over de mogelijke bewijsstukken die gebruikt kunnen worden bij de opmaak van het EPC.
Ċ
Bart Van Caelenberg,
27 aug. 2018 07:27