DIENSTEN‎ > ‎EPC verkoop en verhuur‎ > ‎

Bouwjaar op het EPC

Toelichting voor het Referentiejaar; bouw, renovatie of fabricage

Het referentiejaar bouw
Is het (referentie)bouwjaar van (het oudste deel van) een wooneenheid, ook als de
wooneenheid in meerdere fases is gerealiseerd, uitgebreid of verbouwd.

Het referentiejaar renovatie
Is het referentiejaar waarin één of meerdere schildelen van de wooneenheid op een later tijdstip dan het bouwjaar van de wooneenheid gerenoveerd of uitgebreid zijn.

Het referentiejaar bouw en renovatie
Betreft het jaar van de stedenbouwkundige aanvraag (of melding)
Wordt gebruikt voor de waarden bij ontstentenis bij ontbrekende gegevens over de isolatie.

Het referentiejaar fabricage
Betreft het productiejaar van een materiaal of installatie.
Wordt gebruikt voor het type beglazing, het type profiel en de waarden bij ontstentenis voor ketels of kachels.


Bewijsstukken

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
 - bewijsstukken gerelateerd aan de uitvoering van de werken
 - bewijsstukken opgemaakt na de uitvoering van de werken.

Volgende vaststellingen of bewijsstukken zijn gerelateerd aan de uitvoering van werken: - het bouw- of renovatiejaar van de wooneenheid zoals vastgesteld in of op de muren of het dak van de wooneenheid; - uitvoeringsplannen; - lastenboeken, meetstaten of aanbestedingsplannen; - offerten of bestelbonnen; - verslagen of proces-verbalen van de algemene vergadering van mede-eigenaars; - aannemingsovereenkomsten; - werfverslagen of vorderingsstaten; - facturen van bouwmaterialen of leveringsbonnen.

Volgende bewijsstukken gelden als bewijsstuk opgemaakt na de uitvoering van de werken: - facturen van aannemers eventueel in combinatie met formulieren voor fiscale aftrek of subsidie- of premie aanvraagdossiers; - proces-verbalen van voorlopige of definitieve opleveringen; - as-builtplannen; - het ‘bouwjaar’ zoals vermeld in de kadastrale legger (enkel voor referentiejaar bouw) - het ‘bouwjaar’ zoals vermeld in een notariële akte (enkel voor referentiejaar bouw) - het ‘bouwjaar’ of ‘jaar verbouwing’ zoals vermeld in een EPC voor 11 januari 2013.