DIENSTEN‎ > ‎EPC verkoop en verhuur‎ > ‎

Eén EPC per wooneenheid

Wooneenheid: Ten minste één keuken, één badkamer en één leefruimte

Het Energiebesluit van 19 november 2010 (voorheen het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008) legt vast dat het energieprestatiecertificaat wordt opgemaakt per wooneenheid. Een wooneenheid is elke eenheid in een gebouw met woonfunctie die over de nodige (woon)voorzieningen beschikt om autonoom te functioneren.

Concreet bevat het beschermde volume ten minstens één leefruimte,  keuken, badkamer en toilet (of wordt de meest voor de hand liggende keuken, badkamer én leefruimte toegevoegd aan het beschermde volume). Voor gebouwen die onderverdeeld zijn in apart te gebruiken wooneenheden (appartementen / studio's), al zijn deze stedenbouwkundig niet gekend, dient voor iedere wooneenheid een afzonderlijk EPC te worden opgesteld.

Eengezinswoningen, appartementen, serviceflats, studio’s,… functioneren autonoom en zijn wooneenheden. Ook (oudere) woningen met een beperkt of geen sanitair comfort functioneren autonoom en vallen onder het toepassingsgebied.

Feitelijke situatie

"Bij de verhuur of verkoop van een woning die zonder vergunning werd opgedeeld in 2 appartementen, zijn 2 EPC's (voor elk appartement) vereist, ook al wordt de woning in één geheel verkocht"