DIENSTEN‎ > ‎EPC verkoop en verhuur‎ > ‎

Bruikbare vloeroppervlakte EPC

Bepalen en berekenen van de bruikbare vloeroppervlakte voor het EPC

Het beschermde volume is de basis voor het berekenen van de bruikbare vloeroppervlakte. De bruikbare vloeroppervlakte is immers de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (verdiepingen) binnen dit beschermde volume. 
Voor de berekening van de bruikbare vloeroppervlakten baseert de energiedeskundige zich op zijn vaststellingen en opmetingen tijdens het plaatsbezoek. Plannen worden, onder voorwaarde, ook gebruikt als bewijsstuk.

Noot: Het beschermd volume wordt bepaald door het inspectieprotocol en omvat niet noodzakelijk alle ruimtes in een wooneenheid.

Naar analogie met de berekening van het beschermde volume wordt gerekend met buitenafmetingen en wordt dus de grondoppervlakte van binnen- en buitenwanden meegerekend. Bij het ontbreken van de dikte van de wanden (niet meetbaar) moet gerekend worden met aannames. Trappen (en eventuele liften) worden op elk vloerniveau doorgerekend en dus meegerekend tot de bruikbare oppervlakte. 
Oppervlakten met een hoogte lager dan 1,5 m (= binnenafmeting), zoals onder een hellend dak, worden niet tot de bruikbare vloeroppervlakte gerekend.


Volgende delen worden eveneens niet meegerekend in de bruikbare vloeroppervlakte: 
  • De oppervlakte van vides en schalmgaten groter dan 4 m². Op het laagste niveau zijn er geen vides of schalmgaten en worden deze oppervlakten wel ingerekend. De oppervlakte van de buiten- of binnenmuren, trappen en delen die lager zijn dan 1,5 m worden niet meegeteld bij het bepalen van de 4 m². 
  • Een zoldertip die niet beloopbaar is.