DIENSTEN‎ > ‎EPC verkoop en verhuur‎ > ‎

Richtlijnen advertentieplicht

Wat moet vermeld worden in de advertenties ?

Voor bestaande wooneenheden

Het kengetal uitgedrukt in kWh/m²
Het adres of unieke code (of deel van)

Voorbeeld
Voor nieuwbouw

Het E-peil of kengetal uitgedrukt in kWh/m²
Het adres of unieke code (of deel ervan)

Onder nieuwbouwwoningen vallen alle woningen met een stedenbouwkundige vergunning die aangevraagd werd na 1 januari 2006. 

Let wel: het EPC bij bouw geldt alleen voor een volledige nieuwbouw. In geval dat het EPC bij bouw enkel slaat op een deel van de woning moet nog een bijkomend EPC voor bestaande woningen opgemaakt
worden

Voorbeeld
Van de identificatiecode
23094-G-B.8262/EP02007/W445/D01/SD001, kan enkel de verslaggeverscode weggelaten worden, zijnde ‘EP’ gevolgd door 5 cijfers.  De unieke code wordt dan 23094-G-B.8262/W445/D01/SD001.
Te noteren in de advertentie:
UC: 23094-G-B.8262/W445/D01/SD001
Op welke publiciteit ?

Zoals het Energiedecreet vermeldt, moet het kengetal samen met het adres of de unieke code vermeld 
worden in alle commerciële publiciteit

Onder commerciële publiciteit wordt verstaan :
  • advertenties in gedrukte media zoals kranten, tijdschriften, folders 
  • advertenties op TV en op radio 
  • advertenties in digitale media zoals websites, nieuwsbrieven, mailings
  • aankondigingen op affiches omtrent openbare verkoop
  • bekendmakingen in de etalages van makelaars
  • informatie op beurzen. 
Het kengetal en het adres of de unieke code moeten niet gepubliceerd worden op de (kleine) panelen 
aan de woning zelf waar enkel een verwijzing naar het immokantoor staat of een kleine raamaffiche met 
te koop / te huur zonder verdere informatie.

In kleine zoekertjes (zijnde korte berichtjes voornamelijk bestaande uit afkortingen) in gedrukte media moet enkel het EPC-kengetal gepubliceerd worden. 
Ċ
Bart Van Caelenberg,
5 dec. 2014 05:47