DIENSTEN‎ > ‎EPC verkoop en verhuur‎ > ‎

Verschil tussen EPB en EPC

Wat is het verschil tussen EPB en EPC ?

EPB is van toepassing voor nieuwbouw, uitbreiding, renovatie van een woning

Sinds 1 januari 2006 moeten nieuwbouw- en verbouwde woningen waarvoor een bouwaanvraag is ingediend, voldoen aan de Energieprestatie regelgeving (EPB). De woning moet voldoen aan bepaalde eisen in verband met isolatie, energieprestatie en ventilatie. Bij nieuwbouw mag het energieverbruik vanaf 1 maart 2017 niet hoger zijn dan 50 Kwh/m².
Een EPB Verslaggever wordt door de bouwheer aangesteld vóór de werken starten, en deze verslaggever zal ten laatste 6 maand na de ingebruikname van het gebouw een EPB aangifte indienen bij de Vlaamse Overheid. Op deze wijze wordt al dan niet aangetoond dat de woning voldoet aan de normen.
Na de aangifte krijgt de bouwheer een Energieprestatiecertificaat Bouw.
Het EPB verslag vermeld enkel een energieverbruik voor nieuwbouwwoningen en bij een energetische renovatie.


EPC is van toepassing bij verkoop of verhuur van een woning

Het EPC is verplicht bij verkoop of verhuur van residentiële wooneenheden (studio, appartement, woning, …) sinds respectievelijk 1 november 2008 en 1 januari 2009. 
Het Certificaat moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de wooneenheid te koop of te huur wordt  aangeboden op de woningmarkt. 
Het EPC geeft een indicatie over het energieverbruik van een wooneenheid en wordt uitgedrukt in Kwh/m²jaar, op ongeveer dezelfde schaal als bij de EPB.


Kan het EPB Verslag dienst doen als EPC bij verkoop of verhuur ?

Enkel indien het een volledige nieuwbouw of een energetische renovatie betreft die aan de EPB-regelgeving moet voldoen, met bouwaanvraag na 01/01/2006, moet geen bijkomend EPC opgemaakt worden. Een geldig EPC bij nieuwbouw is dan ook geldig bij verkoop en verhuur. Er staat een energiescore op het verslag.
Het EPB Verslag voor verbouwde woningen vermeld geen energieverbruik (Kwh/m²jaar). U zal dus een afzonderlijk EPC moeten laten opmaken.