DIENSTEN‎ > ‎Elektrische keuring‎ > ‎

Controle van gemeenschappelijke delen

Is een controleverslag in de gemeenschappelijke delen 5 of 25 jaar geldig ?

Het antwoord op deze vraag vinden we terug in Art 271 van het AREI “Controlebezoek van laagspanningsinstallaties”. Een controlebezoek is verplicht:
  • Om de 25 jaar voor de huishoudelijke installaties
  • Om de 5 jaar voor de andere installaties
De vraag is dus of de gemeenschappelijke delen in een appartementsblok dienen aanzien te worden als een huishoudelijke installatie of niet.

Onder huishoudelijke elektrische installatie wordt verstaan:
  • Hetzij een elektrische installatie, samengesteld uit een of meerdere installatie-eenheden: die hetzij een wooneenheid, hetzij een huishoudelijke werkeenheid, hetzij de gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid voeden, en die aan een en dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon of aan een geheel van mede-eigenaars toebehoren.
  • Hetzij een productiemiddel van elektrische energie en de elektrische installatie die een wooneenheid of huishoudelijke werkeenheid of nog de gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel bedienen.
Elke andere elektrische installatie is niet-huishoudelijk.

De gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid worden als volgt gedefinieerd:
Lokalen van een residentiële eenheid die in mede-eigendom toebehoren aan de eigenaars van wooneenheden en eventueel van huishoudelijke werkeenheden.

Onder een huishoudelijke werkeenheid wordt verstaan: 
Het lokaal of de lokalen die niet tot de wooneenheid behoren en die voorbehouden zijn om er werken in uit te voeren die niet onder toepassing vallen van artikel 28 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming en die niet ingedeeld werden als gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen.

Als men dus personeel tewerkstelt, onder de vorm van een arbeidscontract, dan is Artikel 28 van het ARAB wel van toepassing. Dit geldt dus voor iedere werknemer die vergoed wordt voor zijn geleverde prestaties. Concreet betekent dit voor de gemeenschappelijke delen dat, indien men een contract heeft met bijvoorbeeld een poetsvrouw, conciërge of syndicus, artikel 28 van het ARAB van toepassing is. Bijgevolg zijn de gemeenschappelijke delen geen “huishoudelijke werkeenheid” en is de elektrische installatie dan ook geen “huishoudelijke elektrische installatie”. Dit heeft tot gevolg dat de elektrische installatie om de 5 jaar gekeurd dient te worden.

Conclusie

De gemeenschappelijke delen van een appartementsblok zijn enkel te beschouwen als een huishoudelijke installatie indien er geen enkel arbeidscontract is met een partij voor diensten te leveren (Bijvoorbeeld tussen mede-eigenaars en syndicus). Enkel dan is een keuring om de 25 jaar toegelaten.Opmerking 1: 
Indien er bijvoorbeeld voor het poetsen een beurtrol is tussen de  verschillende mede-eigenaars en deze worden hiervoor niet vergoed (geen contract), dan dient de installatie maar om de 25 jaar gekeurd te worden. Dit is ook het geval indien bijvoorbeeld een gepensioneerde mede-eigenaar de syndic op zich neemt.
Opmerking 2: 
Indien een derde partij een service komt uitvoeren in de algemene delen, bijvoorbeeld het onderhoud van de lift, dan is bovenstaande niet van toepassing. Er is immers geen arbeidscontract met de derde partij.