DIENSTEN‎ > ‎Elektrische keuring‎ > ‎

Meest voorkomende inbreuken

Elektriciteit: De meest voorkomende gebreken

Elektrische schema's ontbreken
Het gaat hier om het ééndraadschema (dat enkel de elektrische installatie weergeeft) en het situatieschema (het grondplan van de woning met daarop alle elektrische punten). Zonder die schema's weet men bij problemen namelijk niet welke kring moet afgesloten worden.
De schema's mogen opgesteld worden door de particulier of een elektricien. De wet stelt op dat vlak geen eisen, zolang het resultaat maar in orde is. Dat geldt trouwens voor de volledige elektrische installatie.

Onveilige verdeelkast - openingen in het verdeelbord
Oude verdeelkasten uit (zwarte) kunststof zijn vaak onvoldoende afgesloten. De aansluitingen en verbindingen zijn vaak onvoldoende beschermd. Oude zekeringkasten zijn een gevaar en moeten zo snel mogelijk vervangen door een gesloten, veilige verdeelkast.

Onaangepaste zekeringen
De doorlaatstroom van bestaande smeltveiligheden of automaten is te hoog voor bestaande draadgeleiders. Deze beveiliging moet aangepast worden aan de doorsnede van de draden. Smeltveiligheden mogen nooit gerepareerd worden maar wel nog steeds vervangen worden door een nieuwe. Vervangen door automaten is aanbevolen.

Isolatiefout
Bij dit type fout vloeit er een kleine elektrische stroom van de geleider naar de aarde, bijvoorbeeld als gevolg van slecht geïsoleerde elektrische bedrading. Dit is een zeer ernstige tekortkoming, met risico op brand en elektrocutie..

Differentieel schakelaar ontbreekt / werkt niet / is niet verzegelbaar
Een differentieel- of aardlekschakelaar maakt de elektrische installatie automatisch spanningsloos als er een bepaalde verliesstroom of lekstroom optreedt. Dit is een cruciaal veiligheidselement van de installatie. Deze schakelaar is evenwel alleen doelmatig als er goede aarding en aardverbinding voorhanden is.

Probleem continuïteit aarding
De penaarding in de stopcontacten is niet of niet overal verbonden met de algemene aarding. Ofwel is ze niet goed aangesloten, ofwel is ze helemaal niet aanwezig. Hierdoor kan je apparaten met een geleidende behuizing, zoals wasmachine en koelkast, niet veilig aansluiten.
Voor elk elektrisch toestel van beschermingsklasse 1 - check hiervoor het aardgat in de stekker - moet in een aarding voorzien worden. Voor dubbel geïsoleerde toestellen van beschermingsklasse 2 is geen aarding nodig.

Foutief ingebouwde stopcontacten en schakelaars in of op houten wanden 
In houten wanden moeten stopcontacten en schakelaars ingebouwd worden in een speciaal daarvoor gemaakte inbouwdoos. Is dat niet het geval, dan is de elektrische installatie niet veilig.

Ontbreken van hoofdequipotentiale leidingen
Deze verbindingen dienen aangebracht om te voorkomen dat er een gevaarlijke spanning zou kunnen ontstaan tussen meerdere gelijktijdig bereikbare vreemde geleidende delen. Vanaf de hoofdaardingsklem wordt hiermee verbonden: Hoofdleidingen van gas en water, hoofdleidingen (warm en koud) van de centrale verwarming, genaakbare vaste metalen delen van de constructie van het gebouw.

Aarding
Oudere huizen hebben geen aardingslus. Als alternatief hiervoor kan men een aardingspin in de grond slagen. Via een koperen geleider die we de aardleiding noemen wordt deze verbonden met het schakelbord. Deze geelgroene geleider is alleen zinvol als er elektrische toestellen, in het bijzonder deze met een metalen omhulsel (bv. ijskast) er op aangesloten zijn.