DIENSTEN‎ > ‎

Plaatsbeschrijving Huur

De plaatsbeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van de toestand van een goed

Bij huur (intrede - uittrede)

Een essentieel element en wettelijk verplicht zoals blijkt uit het Burgerlijk Wetboek Art. 1730 (gewijzigd door de wet van 25 April 2007) en Art. 1731, bij het afsluiten van een huurovereenkomst, is de plaatsbeschrijving. Het is de enige manier om na te gaan voor welke beschadigingen een huurder verantwoordelijk is.

Verhuurder en huurder zijn sinds de gewijzigde huurwet van 25/04/07 verplicht om een gedetailleerde plaatsbeschrijving te maken.
De beschrijving moet gebeuren in de periode dat het goed onbewoond is ofwel tijdens de eerste maand van van de bewoning en dient samen met het huurcontract geregistreerd te worden.

De kosten voor de plaatsbeschrijving worden gelijk verdeeld over verhuurder en huurder.

Geldige plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving is geldig als ze:
  • Tegensprekelijk opgesteld. Bij voorkeur in aanwezigheid van beide partijen (of hun vertegenwoordigers)
  • Gedateerd en ondertekend door de huurder en verhuurder persoonlijk (een plaatsbeschrijving opgesteld door één van de partijen of door een deskundige aangeduid door één van de partijen kan altijd in vraag worden gesteld door de tegenpartij)
  • Gedetailleerd, d.w.z. dat alles tot in detail vermeld wordt; een clausule in de aard van: "Het goed is in goede staat en goed onderhouden en beide partijen erkennen dit" kan niet meer als een plaatsbeschrijving worden beschouwd.

Foto's

Iedere staat van bevinding wordt uitgebreid voorzien van beeldmateriaal. De foto's worden genomen in hoge resolutie met behulp van en professionele digitale camera. U ontvangt een integrale kopie van alle genummerde en gedateerde foto's.
Einde van de huurovereenkomst

Indien er een gedetaillerde plaatsbeschrijving werd opgemaakt:
De huurder moet de woning teruggeven in de staat waarin hij de woning volgens de plaatsbeschrijving heeft ontvangen. Als de woning schade vertoont die niet in de beschrijving staat vermeld, dan moet de huurder die herstellen. Schade door ouderdom of overmacht of door het normale gebruik van de gehuurde woning moet de huurder niet vergoeden.

Indien er geen (gedetailleerde) plaatsbeschrijving werd opgemaakt:
Als er geen gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt is, gaat men ervan uit dat de woning zich aan het einde van de overeenkomst nog in dezelfde staat bevindt als toen de huurder de woning betrok. De huurder is dan niet verantwoordelijk voor de mogelijke schade en de herstellingskosten. Hij is wél verantwoordelijk als de verhuurder kan bewijzen dat bepaalde beschadigingen er bij de intrek van de huurder nog niet waren.

(Art.1731, Burgerlijk wetboek)