DIENSTEN‎ > ‎

Veiligheidscoördinatie

Verplicht sinds 2001, voor alle bouwplaatsen waar meer dan 1 aannemer aan het werk zal zijn

Een veilige werf

Veiligheidscoördinator met de nodige diploma's en ervaring (>10 jaar) voor het opvolgen van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen van niveau B. Aan de wettelijke eisen inzake de burgerlijke aansprakelijkheid is steeds voldaan (BA polis beschikbaar op aanvraag).

Verloop

Vóór de start der werken, in de ontwerpfase, wordt een veiligheids- en gezondheidsplan met specifieke adviezen opgesteld, waarmee de bouwheer, architect en aannemers dienen rekening te houden bij het opstellen van de bouwaanvraag, offerteaanvragen / aanbesteding en lastenboeken. 

Tijdens de werken houden wij het coördinatieboek bij en voeren de nodige controles / werfbezoeken uit.

Eenmaal de werf ten einde loopt wordt een post interventie dossier (PID) overhandigd dat voldoet aan alle wettelijke bepalingen, aangevuld met nuttige informatie over de uitgevoerde werken.In overleg met bouwheer, architect en aannemer wordt steeds gestreefd naar een veilige werf; zonder ongevallen.