Informatie voor de bouwheer

Als Bouwheer / opdrachtgever heeft u verplichtingen die vervat zijn in de wet 04/08/1996 en het KB 25/01/01

De opdrachtgever past zelf de preventiebeginselen toe. 
 
De opdrachtgever (of de architect) stelt een coördinator ontwerp aan, en ziet er op toe dat deze zijn opdracht volledig en juist vervult.

De opdrachtgever ziet er op toe dat een V&G plan wordt opgesteld, voor de opening van de bouwplaats.

De opdrachtgever stelt een veiligheidscoördinator verwezenlijking aan, en ziet er op toe dat deze zijn opdracht volledig en juist vervult.

De opdrachtgever neemt de nodige maatregelen opdat het Veiligheids & Gezondheidsplan plan deel zou uitmaken van, naargelang het geval, het bijzonder bestek, de prijsaanvraag of de contractuele documenten en daarin als een afzonderlijk en als dusdanig betiteld deel worden opgenomen. Opdat de maatregelen weerhouden in het V&G plan daadwerkelijk zouden toegepast worden bij de uitvoering der werken, zorgt de opdrachtgever ervoor dat:

De kandidaten bij hun offertes een document voegen dat verwijst naar het V&G plan waarin zij beschrijven op welke wijze zij het bouwwerk zullen uitvoeren om rekening te houden met dit V&G plan

De kandidaten bij hun offertes een afzonderlijke prijsberekening voegen in verband met de door het V&G plan bepaalde preventiemaatregelen, en -middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en -middelen.