Post Interventie Dossier

Het PID bevat documenten die men nodig heeft bij het onderhoud en latere werken aan een gebouw.

Doel van het PID
Alle gebruikers, of bij eventuele verbouwingen architecten en aannemers, moeten op een eenvoudige manier kunnen achterhalen hoe een gebouw is opgetrokken en welke materialen er toegepast zijn. Daarom worden alle technische gegevens met betrekking tot een gebouw verzameld in een dossier genaamd Post Interventie Dossier (PID).
 
Wie stelt het PID samen?
Voor werken uitgevoerd na 1 mei 2001 waar een veiligheidscoördinator moet worden aangesteld, is het de veiligheidscoördinator die het PID opstelt. In alle andere gevallen mag het PID door een aangestelde derde worden opgesteld.

Wat moet er gebeuren met het PID bij de verkoop van een gebouw?
Het PID moet worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar bij elke verkoop van een woning of appartement gebouwd na 1 mei 2001. Indien er aan een bestaande woning werken zijn uitgevoerd na 1 mei 2001 is men ook verplicht een PID bij verkoop te voorzien. 
Inhoud PID appartement

In de praktijk is de minimuminhoud van een PID voor een appartement:
  • Bouwplan appartement (as-builtplan)
  • Lijst aannemers
  • Keuringsattest van de elektriciteit met schema's
  • Ligging van de leidingen (foto's) of schema
  • Indien aparte cv-installatie: De technische informatie en gebruiksaanwijzing
  • Verluchting: Technische gegevens en gebruiksaanwijzing
  • KeukenplanDe rol van de Notaris

Volgens de wet moet de overdracht van het PID bij verkoop van een woning worden opgenomen in de verkoopakte. De Notaris zal in het kader van de verkoop van een gebouw dus steeds vragen naar het PID.