Beveiliging openingen


Beveiliging van openingen in vloeren en bordessen

Veel werknemers werken vaak op stellingen, steigers, bordessen, rondom trapopeningen, liftputten, kelderputten, sleuven... Dat dit veel risico’s met zich meebrengt, bewijzen de statistieken. Ongeveer de helft van alle dodelijke ongevallen op bouw- en constructiewerken is het gevolg van het vallen van hoogte.

De grote boosdoeners zijn daarbij vaak openingen in vloeren of bordessen.

Het is daarom van levensbelang dat u de volgende veiligheidsmaatregelen neemt:1. Markeren en afzetten

Openingen in vloeren en bordessen dienen altijd duidelijk te worden gemarkeerd en afgezet, ook als het slechts om een tijdelijke opening gaat.


Waarschuwende afbakening bestaat uit rood-wit gestreept lint. Deze markering is opvallend genoeg om collega’s en voorbijgangers te attenderen op de gevaarlijke situatie, maar beschermt niet tegen vallen.

2. Afbakenen

Veiliger is beschermende afbakening. Deze bestaat bijvoorbeeld uit een houten of stalen leuning, uit staaldraad of uit houten palen verbonden door kettingen.

3. Afdekken

Zorgt er voor dat openingen altijd worden afgedekt van zodra de opening verlaten wordt (Tijdens een pauze, na de dagtaak,...)
Op openingen die tijdens de werkzaamheden regelmatig open en dicht gaan, kan het beste een houten of metalen deksel worden aangebracht. Wees echter alert op verschuiven. Om te voorkomen dat het deksel onbedoeld van het gat geschoven wordt, kunt u het beste een nok of opstaande rand rond de opening aanbrengen. Denk hierbij  wel aan de markering, want ook struikelen op grote hoogte kan tot ernstige ongevallen leiden.