Dakwerken en vallen van hoogte


Tekortkomingen bij dakwerken

Uit vaststellingen die navb-adviseurs maakten op bouwplaatsen, blijkt dat de belangrijkste tekortkomingen bij dakwerken te maken hebben met de preventie van vallen van hoogte. In 20% van de gevallen ontbreken collectieve valbeschermingsmiddelen. 

Een dakwerker heeft 35% meer kans op een ongeval dan zijn collega's uit de bouwsector. Bovendien zijn de ongevallen vaak ook een stuk ernstiger. Dat is logisch als je weet dat het in de meeste gevallen om valpartijen vanop grote hoogte gaat.Vijf zware inbreuken

1. Tekortkomingen in de collectieve bescherming tegen vallen van hoogte.
 • Valrisico’s bij de toegang tot het dak
 • Risico voor vallen van het dak
 • Risico voor vallen door het dak (lichte materialen)
 • Risico voor vallen door dakopeningen (bv. koepels, lichtstraten)
2. Totale afwezigheid van PBM’s, voornamelijk het ontbreken van gekeurde persoonlijke valbeschermingsmiddelen.
3. Afwezigheid van beschermingsmiddelen tegen het vallen van voorwerpen.
4. Verkeerd gebruik van hijstoestellen en heftoebehoren, ernstige gebreken aan hijstoestellen, het ontbreken van keuringen uitgevoerd door een EDTC.
5. Ernstige gebreken in de werforganisatie (inrichting, sociale voorzieningen, risico’s door het innemen van een gedeelte van de openbare weg, evacuatie dakafval – plaatsing container, afbakening en signalisatie).