Diefstal op de werf

Tips ter preventie van diefstal op de bouwwerf

Diefstal voorkomen

De politie waarschuwt al tijden voor het toenemende aantal diefstallen op bouwwerven. Diefstal wordt globaal becijferd op meer dan 2% van het zakencijfer van de bouwbedrijven! Het aantal gevallen van vandalisme of diefstal van klein bouwmaterieel stijgt. Diefstal op de werf is natuurlijk altijd erg vervelend, maar de aannemer en bouwheer kunnen zelf veel doen om diefstal te voorkomen of de kans erop te minimaliseren. De Confederatie Bouw heeft 10 preventietips voor aannemers:
  • Identificeer en registreer uw voertuigen en machinepark.
  • Breng bedrijfskleuren en -kenmerken aan op uw materieel. 
  • Meld bouwplaatsen en diefstalgevoelige periodes aan de lokale politie. Vraag om patrouilles.
  • Ontmoedig diefstal door een defensieve inrichting van de bouwplaats.
  • Beveilig uw bouwplaats en pas gelijktijdig verschillende beveiligingstechnieken toe.
  • Beveilig al uw voertuigen, bouwplaatsketen en machines.
  • Op de bouwplaats bevindt zich best alleen het materiaal en materieel dat u de dag zelf nodig hebt. Vermijd vroegtijdige leveringen.
  • Maak op het einde van de dag de inventaris van het gereedschap.
  • Breng ’s avonds het diefstalgevoelige materieel en gereedschap terug naar het bedrijf en bewaar het ’s nachts achter slot.
  • Geef diefstal altijd en meteen aan bij de politie en bezorg foto’s en registratieformulier(en).

Goede gewoonten

Wek bij uw medewerkers een risicobewustzijn op voor mogelijke verliezen ten gevolge van criminaliteit. Daarnaast dient u ook de nadruk te leggen op de noodzaak van preventieve maatregelen. 

Maak arbeiders (mede)verantwoordelijk voor het beheer van de goederen en het afsluiten van de werf. Informeer hen, sensibiliseer hen! Op een bouwwerf is iedereen verantwoordelijk.

Leg intern alle beveiligingsmaatregelen vast in de vorm van instructies en procedures(beveiligingsplan). Dit plan helpt u ervoor te zorgen dat de nodige maatregelen worden toegepast door de aangeduide verantwoordelijke. 

Zorg voor een goed sleutelbeheer (ook dit is van essentieel belang). Stel bijvoorbeeld een verantwoordelijke aan voor het beheer van de sleutels die in omloop zijn op de bouwwerf. Deze verantwoordelijke geeft de sleutels aan de bevoegde personen en hij neemt ze nadien weer terug.

Besteed voldoende aandacht aan de inrichting van de bouwwerf (een overzichtelijke inrichting, beperking toegangen, niets laten rondslingeren, plaats verlichting…)

Merk het materiaal:Materiaal met een identificatie is helemaal niet interessant om te stelen.