Gevaarlijke producten

Gevaarlijke producten: Nieuwe etikettering

Gevarensymbolen

Gevaarsymbolen zijn herkenbare en duidelijke symbolen ontworpen om te waarschuwen voor gevaarlijke stoffen of gevaarlijke locaties.

Het gebruik van gevaarsymbolen wordt vaak bij wet of door internationale afspraken geregeld en geregisseerd door normalisatie- en standaardisatie-instellingen. 

Gevaarsymbolen kunnen worden weergegeven met verschillende kleuren, achtergronden, randen en aanvullende informatie om de aard van het gevaar aan te duiden (zoals korte teksten, letterwoorden, onderborden of andere symbolen).

Ze dienen op herkenbare en duidelijk zichtbare plaatsen te worden aangebracht, zoals bijvoorbeeld op het etiket van een recipiënt.

Oude etikettering

Bij etikettering volgens de gevaarlijke stoffen- en preparatenrichtlijn is het symbool zwart op een oranje achtergrond in een vierkant pictogram.
Nieuwe etikettering

Bij etikettering volgens EU-GHS is het symbool zwart op een witte achtergrond in een ruitvormig pictogram.

Op de werf

Op de werf komt u dagelijks in contact met gevaarlijke stoffen. Ook producten zonder gevarensymbool kunnen bepaalde risico's inhouden. Bijvoorbeeld:
  • Houtstof (Schrijnwerker, timmerman)
  • Kwartsstof (Betonboorder, metselaar)
  • Hinderlijk stof (Dakwerker vooral bij renovaties)
  • Uitlaatgassen (Wegenwerkers)
  • Asbest

Ċ
Bart Van Caelenberg,
6 feb. 2016 03:07