Een ladder is geen werkplek


Op een ladder werken ?

Het gebruik van een ladder als werkplek op hoogte moet worden beperkt.
Een ladder mag je alleen gebruiken als er geen veiliger middel kan worden ingezet (bv stelling, hoogwerker,…).
Als er niet genoeg plaats en ruimte is om een stelling te bouwen of om een hoogwerker te plaatsen mag je dus vanop een ladder werken.


Niet op een ladder werken !

Wanneer de stahoogte (hoogte van de voeten) meer is dan 7.5 meter,
Bij langdurig gebruik voor eenzelfde taak, bijvoorbeeld de hele voormiddag werken vanop ladder aan dakgoten,
Wanneer men moet scheef staan op de ladder,
Bij felle wind,
Wanneer er materiaal van meer dan 5 kg, of grote stukken mee naar boven moet,
Wanner de ladder in slechte staat is.


Als het niet anders kan:

Zorg voor een goede en stabiele opstelling van de ladder,
Zet de ladder altijd onder een hoek van 75°,
Zet de ladder nooit voor een deur, of sluit de deur af,
Zet de bovenkant en onderkant van de ladderbomen steeds vast,
Sta altijd met 2 voeten op de ladder, en ga nooit helemaal scheef staan
Zorg voor een veilige steun en houvast,
Gebruik de ladder niet om materiaal / materieel te verplaatsen.