Veilig graven bij nutsleidingen

Beschadigde nutsleidingen
Regelmatig worden nutsleidingen beschadigd bij het uitvoeren van grondwerken. Een van de oorzaken is dat de ligging van deze leidingen slechts bij benadering gekend is. Daarom moet een strike procedure gevolgd worden als er werken in de omgeving van nutsleidingen worden uitgevoerd.
1. Opvragen plans


Het is verplicht: Voor er graaf- of grondwerken kunnen starten, moeten er plannen worden opgevraagd (decreet 17 januari 2014). Daarop staat precies wat allemaal in de grond zit: riolering, gas- en waterleidingen, elektriciteitskabels en telecommunicatieverbindingen. Dankzij die plannen kunnen aannemers van werken, wegenbouwers en grondwerkers voorkomen dat er kabels of leidingen worden geraakt.

Plannen aanvragen kan eenvoudig via klip, het Vlaamse ‘Kabel- en Leiding Informatie Portaal’ (KLIP), of via www.klim-cicc.be, het ruimere Belgische ‘Kabel en Leiding Informatie Meldpunt’(KLIM).

Wie de plannen aanvraagt, hoeft enkel zijn werkgebied in te geven, en krijgt daarna automatisch informatie van alle relevante nutsbedrijven. Aangevraagde plannen zijn zes maanden geldig.
2. Lokaliseren

Voor je begint te graven, moet je de bestaande 
ondergrondse kabels en leidingen lokaliseren.

Ga steeds na of de plans overeenkomen met de realiteit. Bovengrondse referentiepunten zijn mogelijk verouderd: Een aangepast tracé van de weg, nieuwe huisnummers, andere straatnaam, een afgebroken gebouw … Hou rekening met alle referentiepunten, zoals cabines, controleputten,...

Stel je vast dat de plans niet overeenkomen met de werkelijkheid? Geef dat dan ook door aan de beheerders voor aanpassing van de liggingsplans. 

Graaf sonderingsgleuven om de ligging van mogelijk hinderende of kwetsbare leidingen en kabels te controleren, bijvoorbeeld op plaatsen waar ze elkaar kruisen. Zorg ervoor dat je voldoende sonderingen graaft, zodat je zeker bent van de exacte locatie van de kabels en leidingen.

Die sonderingen moeten met spade en schop worden gegraven. Enkel de verharde toplaag, zoals een wegdek of voetpad, mag met een mechanisch handwerktuig worden verwijderd, uiteraard enkel indien er zich geen leidingen of kabels in bevinden. Hou rekening met leidingen die tijdelijk niet meer in gebruik zijn. Die zijn niet altijd aangeduid op de plans en kunnen voor verwarring zorgen. Voer zeker nooit op eigen initiatief werkzaamheden uit aan deze leidingen! Het is ook verboden om leidingen te manipuleren of te verplaatsen zonder akkoord van de beheerders
3. Blijf alert

Blijf aandachtig, zelfs al heb je al jarenlang ervaring met ondergrondse graafwerken. Er is altijd risico op beschadiging van leidingen of kabels. Blijf de plans voortdurend controleren en aftoetsen met de realiteit.

STOP !!!

Stop onmiddellijk als er een buis of kabel wordt beschadigd tijdens de werken! Laat die eerst herstellen vooraleer je verder werkt.

Bel naar:

078/35.35.00 bij beschadiging aan een elektriciteitskabel
0800/65.0.65 bij beschadiging aan een gasleiding 

Alle beschadigingen moeten worden gemeld, hoe klein ze ook zijn en zelfs als ze op het eerste gezicht geen gevolgen hebben. Een lichte beschadiging, schram of breuk kan jaren later gevolgen hebben. Vaak moet de straat dan opnieuw worden opengebroken. Dat kost veel en veroorzaakt opnieuw hinder.