Verwarmde toiletten op de werf ?

Duitsland

Belga 21/11/2014

Bouwvakkers in Duitsland kunnen zich komende winter neervlijen op verwarmde werftoiletten. Volgens een nieuwe regeling, die in het hele land geldt, moet het 's winters in de mobiele toiletten immers 18 graden warm zijn. Dat heeft de vakbond IG BAU Baden-Württemberg meegedeeld.
Bedrijven zullen de mobiele wc's met elektrische verwarmingstoestellen moeten opwarmen, zegt de vakbond, al geeft hij toe dat het moeilijk zal zijn om de temperatuur te controleren. Het zal in elk geval al een stap vooruit zijn in vergelijking met "de huidige koelkasten", klinkt het.
De werkgevers moeten normaal tot in april, afhankelijk van het weer, voor voldoende verwarming zorgen in de mobiele toiletten. De regels gelden ook in de tuinbouw.
De vakbond vraagt nog meer aandacht, zoals dagelijkse reiniging, voor de wc's.


KB Humanisering van de Arbeid - België

Het KB Humanisering van de Arbeid, dd 24/09/2006 bepaalt aan welke normen de sociale voorzieningen op de werven in België dienen te voldoen. Van verwarmde toiletten is hier (nog) geen sprake maar de bestaande regelgeving is ook redelijk streng:

Gemeenschappelijke bepalingen

 • De collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeid(st)ers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf; 
 • De tekst van de CAO moet uitgehangen worden op een voor de arbeid(st)ers zichtbare en toegankelijke plaats; 
 • De sociale voorzieningen (kleedkamers, refters, wasplaatsen, toiletten, verzorgingslokalen) worden ondergebracht in één of meer lokalen die volledig gescheiden zijn van de werkpost
 • Het aantal sociale voorzieningen staat in functie tot het aantal gelijktijdig tewerkgestelde arbeid(st)ers; 
 • Indien een beroep gedaan wordt op onderaannemers, maakt de hoofdaannemer schriftelijke afspraken omtrent de installatie, het gebruik en het onderhoud van de sociale voorzieningen
 • De sociale voorzieningen moeten bestand zijn tegen klimatologische invloeden zoals wind, regen, sneeuw, warmte, koude,…; 
 • De lokalen moeten op slot kunnen en de deur moet naar buiten opengaan; 
 • De werkgever duidt één of meerdere personen aan voor het onderhoud van de sociale voorzieningen; 
 • De inplanting en de toegangsmogelijkheden van de sociale voorzieningen worden bepaald na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer; 
 • Indien het een tijdelijke of mobiele bouwplaats betreft dienen de inplanting en de toegangsmogelijkheden van de sociale voorzieningen door de veiligheidscoördinator te worden opgenomen in het veiligheids- en gezondheidsplan
 • De sociale voorzieningen moeten ingericht worden vanaf de aanvang van de bouwwerken; 
 • Indien het natuurlijk licht onvoldoende is, moeten de sociale voorzieningen uitgerust worden met een gepaste kunstmatige verlichting
 • Een voldoende en aangepaste uitrusting voor de brandbestrijding moet aangebracht worden in de sociale voorzieningen; 
 • De arbeid(st)ers zijn verplicht de voorzieningen die hen ter beschikking worden gesteld te gebruiken en de richtlijnen die hen verstrekt worden door de bevoegde verantwoordelijke(n) na te leven.

Sociale voorzieningen op kleine bouwplaatsen

 • Een hoofdstuk werd ingelast over specifieke bouwplaatssituaties. De tekst voorziet dat “zeer uitzonderlijk”, omwille van de kortstondigheid van de activiteiten en de materiële onmogelijkheid om de concrete toepassingsmodaliteiten van de CAO Sociale voorzieningen na te leven, deze toepassingsmodaliteiten “aangepast” kunnen worden bij bouwwerken van zeer korte duur, bij kleine bouwplaatsen (5 arbeiders) en bij wegenwerken;
 • Dit belet echter niet dat er steeds voorzieningen moeten zijn voor de arbeid(st)ers (bijvoorbeeld een compacte werfkeet) om hen de gelegenheid te geven hun kleding op te bergen, zich te wassen, de maaltijden te gebruiken, naar het toilet te gaan,…;
 • Deze (uitzonderings)modaliteiten moeten echter vooraf ter advies voorgelegd worden aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Chemische toiletten – WC-cabine

 • Indien het onmogelijk is standaardtoiletten te installeren, kan geopteerd worden voor chemische toiletten en WC-cabines die aan volgende vereisten voldoen: een solide constructie; een lichtdoorlatend dak en/of kunstverlichting; een tochtvrije ventilatie; een slipvrije bodem; een toiletbak met waterspoeling; een afscheiding tussen toiletbak en het opvangreservoir, voorzien van een klep met pedaalbediening; een urinoir met stromend water; een toiletpapierhouder; een klerenhaak; een afvalbakje; een deurvergrendeling;
 • Er moet minstens 1 cabine zijn per 10 arbeid(st)ers;
 • De cabines moeten dagelijks gereinigd worden, rekening houdend met de schoonmaakvoorschriften van de leverancier;
 • Bij de chemische producten worden duidelijk opgestelde veiligheidsinformatiebladen geleverd met vermelding van de samenstellende producten en R- en S-zinnen.

Dranken

 • De werkgever of zijn aangestelde moet drinkbaar water en aangepaste koele dranken ter beschikking stellen van de arbeid(st)ers rekening houdend met de werk- en weersomstandigheden en het advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
  Wanneer de buitentemperatuur minder dan 5°C bedraagt, worden onder de arbeid(st)ers kosteloos warme dranken verdeeld;
 • Op advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en in elk geval wanneer de buitentemperatuur het vereist, worden onder de arbeid(st)ers kosteloos frisdranken verdeeld;
 • Individuele drinkbekertjes, eventueel van het wegwerpsoort, moeten ter beschikking worden gesteld. De distributiepunten moeten gemakkelijk bereikbaar zijn;
 • Is er een drinkwatervoorziening of kan er aangesloten worden bij een drinkwaterlevering en indien het werk grote vergiftigings- of besmettingsrisico’s inhoudt of bijzonder bevuilend is, kan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer het aanbrengen van drinkfonteintjes of distributiepunten met wegwerpbekers voor de arbeid(st)ers voorschrijven;
 • Het is verboden alcoholische dranken ter beschikking te stellen.