Werken bij warm weer

Werken bij warmte kan hinderlijke gevolgen hebben voor bouwarbeiders

Gezondheidsrisico's

Werken bij warmte kan hinderlijke gevolgen hebben voor bouwvakarbeiders en kan onder meer de volgende klachten veroorzaken:

hoofdpijn, ongemak en misselijkheid;
• overmatige transpiratie;
duizeligheid;
braakneigingen;
• uitdroging.


De volgende ziektebeelden kunnen het gevolg zijn van bovenmatige blootstelling aan hitte:

Een hitteslag. De symptomen van een hitteslag zijn onder meer duizeligheid, een gevoel van zwakte, braken, verwardheid en gezichtsstoornissen. 
Hitte-uitputting kan ontstaan bij arbeiders die langdurig zware arbeid verrichten in zeer warme omstandigheden en die onvoldoende zout en water opnemen. 
• Dehydratatie komt voor wanneer het vochtverlies door transpiratie onvoldoende wordt aangevuld. 

Veiligheidsrisico's

Naast gezondheidsrisico’s brengt warmte ook risico’s voor de veiligheid met zich mee:

• Door warmte neemt de concentratie af en dus ook de veiligheid.
Reactiestoornissen en/of onnauwkeurige bewegingen kunnen het gevolg zijn van warmte en kunnen een reëel gevaar vormen bij de bediening van diverse werktuigen en toestellen.
Overmatige transpiratie kan de handen vochtig en glad maken en de zichtbaarheid belemmeren.
• Wees ook voorzichtig met het gebruik en de opslag van bepaalde producten, zoals gasflessen en vluchtige producten, om brandgevaar of intoxicatie te voorkomen.