DIENSTEN‎ > ‎

Advies bij aankoop huis

Koopt u een kat in de zak ?
Een kwaliteitsonderzoek van de aan te kopen woning biedt u de nodige zekerheid.

Begeleiding en advies vóór beslissing aankoop

We hebben een nieuwe dienst voor (kandidaat) kopers van een bestaande woning, die op bouwkundig gebied begeleiding en advies kunnen krijgen ivm bouwgebreken, aandachtspunten, renovatiemogelijkheden, ...
 
De adviseur wordt ingeschakeld op het moment dat de kandidaat koper bezig is met de aankoop van een woning en behoefte heeft aan professioneel advies op het gebied van bouwkundige, technische en energie aspecten.

Hoe gaan we te werk ? De adviseur loopt samen met de kandidaat koper door het huis. Tijdens deze bezichtiging vindt kennis-overdracht plaats tussen adviseur en koper. De koper heeft de mogelijkheid vragen te stellen. De adviseur geeft uitleg, advies en tips.

De woning wordt op basis van een uitgebreid onderzoek op alle belangrijke punten beoordeeld: Metselwerk, betonwerk, kelders of kruipruimten, vensters en deuren, vloeren en plafonds, daken en goten, verwarmingsinstallatie, ventilatie,... 

Eindelijk heeft u de ideale koopwoning gevonden...

Maar zijn er geen verborgen gebreken?
Een onafhankelijk expert kan eventuele gebreken opsporen via een laatste technisch nazicht vóór u de knoop doorhakt. BEVECE keurt en zet de voor- en nadelen op een rij, zodat u klaar bent voor de beslissende keuze.

Gebreken bij de aankoop ? Wat te doen ?

Bij het kopen van een woning, kan u met allerhande gebreken geconfronteerd worden. Wat kan je daar tegen doen?

Zichtbaar gebrek
Indien er aan de woning die je koopt zichtbare gebreken zijn, is het belangrijk die op te merken vooraleer je het verkoopcompromis tekent. Eens je het compromis hebt getekend is het te laat. Je kon de gebreken bij de verkoop en de voorafgaande bezichtiging namelijk vaststellen.
Het is dus belangrijk om, vooraleer je een woning koopt, grondig rond te kijken en na te gaan of er in de woning geen zichtbare gebreken zijn. Laat je daarbij eventueel bijstaan.

Verborgen gebrek
Bekijk het contract. In de meeste verkoopovereenkomsten staat dat 'het onroerend goed verkocht wordt in de staat waarin het zich bevindt', en 'dat de verkoper niet aansprakelijk is voor verborgen gebreken'.
Zulke clausule is geldig als de verkoper wat men noemt 'te goeder trouw is'. Dit is onder andere het geval als hij niet op de hoogte was van het gebrek. Was de verkoper wel op de hoogte maar liet die bewust na het gebrek mee te delen of deed hij allerlei werkzaamheden om het gebrek te camoufleren, dan is er van goede trouw geen sprake.
Stel je een verborgen gebrek vast, dan moet je snel reageren, door onmiddellijk een aangetekende ingebrekestelling naar de verkoper op te sturen. Krijg je geen reactie en is het gebrek ernstig genoeg, dan neem je best zo snel mogelijk een advocaat onder de arm.