DIENSTEN‎ > ‎

Asbestinventaris

U kan bij ons terecht voor een asbestinventaris
Voor woning 

Wie binnenkort een woning verkoopt, zal waarschijnlijk verplicht een asbestinventaris moeten laten opmaken. Deze asbestinventaris zit mee in het pakket van het Vlaamse woningattest; de woningpas. Joke Schauvliege (CD&V) wil op korte termijn een eerste versie van deze woningpas lanceren.

Inhoud Inventaris (algemeen)

  • Visuele inspectie, opsporen van verdachte materialen
  • Representatieve staalname
  • Analyse van de stalen door een erkend Labo
  • Inventarisatie per lokaal
  • Hoeveelheden verdachte materialen verwerkt in meetstaat
  • Bepalen van de blootstellingsrisico's
  • Situering van de asbesthoudende materialen op grondplannen
  • Fotografisch dossier
Voor bedrijven 

Voor bedrijven is het al lang verplicht om in het bezit te zijn van een actuele asbestinventaris. 
De uitvoering van deze inventaris beantwoordt aan de verplichtingen opgenomen in het Koninklijk Besluit van 16 maart 2006 (B.S.23/03/2006) betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest. De inventaris heeft tot doel de asbesthoudende materialen op te lijsten, het blootstellingsrisico te evalueren en een beheersprogramma op te stellen.

Dit is verplicht voor ALLE gebouwen en werkplaatsen, en dit voor elk bedrijf hetwelk personeel tewerk stelt.
Deze inventaris beperkt zich tot de toepassingen die bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling. 

Volgens de wet (KB 16/03/2006) dient er een jaarlijkse visuele controle van het gebouw te gebeuren. De asbestinventaris wordt dan aangepast aan de nieuwe situatie.

Gemeenschappelijke Delen

Ook als beheerder/ syndicus van gebouwen bent u verplicht een asbestinventaris van de gemeenschappelijke delen te kunnen voorleggen aan de aannemers / mensen die in uw opdracht werken in deze gemeenschappelijke delen uitvoeren.

Een klassiek voorbeeld is de asbesthoudende isolatie die gewikkeld is rond de isolatiebuizen in CV-lokaal, gang, technische kokers,...

De werkgever geeft de opdracht om een niet-destructieve asbestinventaris op te stellen. De inventaris dient jaarlijks opgevolgd te worden.


Bij renovatie - en/of afbraak


Dit is verplicht sinds 1996 voor ALLE gebouwen welke onderwerp zijn van sloop en werkzaamheden (zie ook sloopinventaris). Ook moet een aannemer die renovatie- of afbraakwerken gaat uitvoeren, op een werf met werknemers (al dan niet in eigen dienst), een asbestinventaris laten opstellen voor de delen waarop de werken betrekking op hebben.

Dit type van inventaris beperkt zich niet tot hetgeen bereikbaar is maar gaat ook de niet bereikbare plaatsen onderzoeken op de mogelijke aanwezigheid van asbest aan de hand van lokale destructieve monsternames en omvat in principe alle asbesttoepassingen behalve deze die zich bevinden in de betonnen structuren en in de fundering.

In het kader van de sloop of renovatie van gebouwen zullen asbesthoudende materialen vooraf verwijderd moeten worden. Het beheersprogramma geeft voor elke asbesthoudende toepassing duidelijk aan of zij al dan niet door een erkende firma dient te gebeuren.
Ċ
Bart Van Caelenberg,
14 mei 2017 03:52
Ċ
Bart Van Caelenberg,
28 jun. 2017 06:03
Ċ
Bart Van Caelenberg,
28 jun. 2017 06:04
Ċ
Bart Van Caelenberg,
28 jun. 2017 06:05