DIENSTEN‎ > ‎

Bouwcoördinatie

Bouwcoördinatie bij renovatieprojecten

Begeleiding en advies 

Koop je vandaag een bestaande woning? 

Renoveren zonder bouwvergunning laat toe fors te besparen. U bent niet verplicht te voldoen aan alle energienormen (EPB) en vermijd dus een bouwaanvraag.

Het belangrijkste uitgangspunt bij de start van het renovatieproject is om te werken met de bestaande situatie / indeling waarbij niet aan de stabiliteit geraakt wordt. Een tweede peiler is de energiezuinigheid:  Tegen ten laatste 2050 zal iedere woning een even goede energiescore moet halen als een nieuwbouwwoning in 2015. Dat betekent een E-peil van 60 (of een verbruik van 100 kilowattuur per vierkante meter).

Door te werken met een bouwcoördinator bespaart u kosten en beperkt u de foutenlast. 

Naar gelang het project kunnen volgende (deel) taken uitgevoerd worden:
  • Opstellen beschrijving van de uit te voeren werken (lastenboek)
  • Opvragen en controleren van offertes
  • Advies bij de keuze / aanstelling van aannemers
  • Coördinatie van de onderaannemers
  • Controle tijdens de uitvoering
  • Budgetcontrole, factuurcontrole
  • Rapportering aan de bouwheer van de vorderingen der werken
  • Oplevering
  • Nazorg van de opleveringspunten
Voordelen

Een kost die geen kost is
Door de tussenkomst van de bouwcoördinator liggen de offertes lager dan de gemiddelde prijzen. Het verschil bedraagt gemakkelijk 5-10%.

Problemen en kopzorgen verminderen, en voorkomen
Meestal zal de bouwheer zelf instaan voor het bouwproces. Als de bouwheer niet al te veel tijd heeft om offertes op te vragen of niet over de nodige bouwtechnische kennis beschikt om het bouwproces zelf nauwlettend op te volgen en zich voltijds te storten op zijn eigen project, kan dit uitbesteed worden aan een coördinator. 

1 aanspreekpunt
Eén aanspreekpunt tijdens de uitvoering maakt het voor iedereen makkelijker. Er ontstaan minder misverstanden en de communicatie verloopt efficiënter