DIENSTEN‎ > ‎

Dakisolatienorm 2020

Dakisolatienorm - Isolatie aantonen

Voor welke woningen ?

De Vlaamse Regering besliste op 28 oktober 2011 tot een aanpassing van de technische verslagen voor het onderzoek van de kwaliteit van woningen en kamers. Die wijziging voert onder meer een minimale dakisolatienorm in voor zelfstandige woningen.
De hoofdlijnen van deze nieuwe kwaliteitsnorm vindt u hieronder. Voor de woningcontroleur, die de dakisolatie vanaf 1 januari 2015 moet beoordelen, heeft Wonen-Vlaanderen ook een aantal praktische richtlijnen voor de beoordeling van de dakisolatievereiste opgesteld.

De norm geldt voor alle zelfstandige woningen gelegen in het Vlaamse Gewest.
De dakisolatienorm is van toepassing op eengezinswoningen, studio’s en appartementen, maar niet op kamers.
De dakisolatienorm is in theorie, net als alle andere minimale kwaliteitsnormen voor woningen, niet beperkt tot huurwoningen. Maar de mogelijke sancties bij een ongeschiktverklaring (jaarlijkse heffing, strafrechtelijke handhaving) gelden niet voor eigenaar-bewoners.

Uitzonderingen

Daken kleiner dan 2m² zijn vrijgesteld
Daken van gemeenschappelijke delen zijn vrijgesteld

Welke minimumnorm ?

Als minimumnorm geldt een

R-waarde dakisolatie van 0,75 m²K/W

Dit stemt overeen met een laag specifiek isolerend materiaal van 3 à 4 cm (maar dit verschilt naargelang het materiaal dat wordt gebruikt). Als isolatiemateriaal beschouwt men materialen met een lambdawaarde van hoogstens 0,10 W/mK. Een geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbewoonde zolder, geldt als een geïsoleerd dak.
 

Er wordt enkel rekening gehouden met feitelijke vaststellingen.

Opletten

Als het dak van een appartementsgebouw niet voldoet aan de vastgestelde minimumnorm, krijgen alle appartementen in het gebouw vanaf 1 januari 2015 evenveel strafpunten. 

Toepassing op appartementen

In sommige VME’s is er in het verleden heel wat discussie geweest rond het aanbrengen van dakisolatie. Het dak behoort immers tot de gemeenschappelijke delen, zodat het aanbrengen van isolatie door de algemene vergadering gestemd moet worden en in principe door de gemeenschap betaald zal moeten worden. In veel VME’s werd dit punt daarom weggestemd, omdat men vond dat de gemeenschap van eigenaars niet moest betalen voor iets waar enkel de bewoners van de bovenste verdieping voordeel van hadden.

Precies om dit soort problemen te vermijden is er beslist dat het ontbreken van dakisolatie strafpunten en een slecht EPC zal opleveren voor ALLE appartementen in het gebouw, dus ook deze van de andere verdiepingen. Indien u dus een gebouw van vijf verdiepingen heeft zonder dakisolatie, zal het appartement op gelijkvloers evenveel strafpunten krijgen als dat op de vijfde verdieping en zal het vanaf 2020 zelfs niet meer verhuurd mogen worden.

Veel VME’s zijn zich hiervan nog niet van bewust en er kan gevreesd worden dat velen (te) laat tot de actie zullen overgaan.
Ċ
Bart Van Caelenberg,
19 mei 2015 00:57
Ċ
Bart Van Caelenberg,
16 dec. 2016 08:58