DIENSTEN‎ > ‎

Energieaudit

In een gebouw kan vaak gemakkelijk energie bespaard worden

Erkend energiedeskundige

In een woning kan vaak vrij gemakkelijk veel energie bespaard worden. Eerst moet worden uitgezocht waar de grote ‘energievreters’ zich bevinden. Zodra die bekend zijn, kan worden gezocht naar maatregelen om het energieverbruik te verminderen. Een energieaudit door een energiedeskundige geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier in uw woning energie bespaard kan worden.

In tegenstelling tot het EPC wordt dus ook gekeken naar het werkelijke verbruik.

Erkende energiedeskundigen voor een huishoudelijke energieaudit (EAP) zijn energiedeskundigen van het type B, erkend door het Vlaams Energieagentschap.

Naar gelang de situatie (niet huishoudelijke gebouwen) kan ook andere software gebruikt worden om de audit te verfijnen. De besparingsmogelijkheden kunnen ook afgetoetst worden bij gespecialiseerde aannemers (bv voor de plaatsing van een warmtepomp, zonnepanelen, zonneboiler, domotica,...)

Dergelijke audit kan ook de ideale aanzet zijn om een renovatieproject te starten. U heeft een duidelijk beeld van de energetische situatie van het gebouw en waar er aan gewerkt kan worden.

Door de voorgestelde maatregelen kan meestal een grote besparing gerealiseerd worden op de energiefactuur. Het leefcomfort verhoogt aanzienlijk en de marktwaarde  stijgt.
Energieprestatie in kaart brengen

De energiedeskundige komt bij u thuis langs om de energieprestatie van uw woning in kaart te brengen. De deskundige:
  • Analyseert de bestaande muren, deuren en vensters
  • Bekijkt in welke mate uw woning geïsoleerd is
  • Gaat na hoe u uw woning verwarmt en hoe u warm water maakt.
U kunt het bezoek ter plaatse vergemakkelijken door:
  • Uw facturen van gas, stookolie, elektriciteit klaar te leggen
  • Eventueel facturen of technische informatie van vroegere ingrepen op energievlak (dakisolatie, vernieuwen stookketel of boiler, …) klaar te leggen
  • Een schets van de buitenkant van uw woning met opgave van de afmetingen van alle buitengevels, deuren, ramen, … te maken.
De energiedeskundige voert de verzamelde gegevens in in het softwareprogramma en bereidt het adviesrapport voor. De energiedeskundige bezorgt u het rapport, dat bestaat uit:
  • Algemeen deel
  • Toelichting bij de mogelijke verbeteringen voor muren, dak en vensters
  • Toelichting bij de mogelijke verbeteringen voor de verwarmingsinstallatie en de warmwaterproductie
  • Eventueel ook toelichting bij ventilatie en zomercomfort.
De prijs van een energieaudit is afhankelijk van het gebouw.