DIENSTEN‎ > ‎

Plaatsbeschrijving Bouw


Schade door werken dient bewezen te worden

Bij bouwen of verbouwen

Bij bouw- en renovatieprojecten moet u als bouwheer of aannemer kunnen aantonen dat eventuele schade niet het gevolg is van de uitgevoerde werken. Daarom is een plaatsbeschrijving ook levensbelangrijk bij verbouwingen of nieuwbouwprojecten. Zo kunt u bijvoorbeeld de toestand van binnen- of buitenmuren en aanpalende gebouwen officieel laten vastleggen. En vermijdt u later discussies en rechtszaken.

De kosten van deze plaatsbeschrijving worden gedragen door de opdrachtgever. Dit kan de bouwheer of aannemer der werken zijn, maar ook de aanpalende buur, indien hij de opdracht geeft om een beschrijving te maken.

Voorbeelden:
  • Een verbouwing tussen twee bestaande rijwoningen dan is het best dat een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt van de buren (links en rechts, eventueel achter)
  • Bij verbouwingswerken in een appartement is het van belang de gemeenschappelijke delen (inkom, lift, trapzaal) te beschrijven en de aanpalende appartementen. Naar gelang de aard der werken worden de ondebuur, linker en rechterbuur en bovenbuur beschreven.
  • Bij gebruik van een bouwkraan en/of containers op het openbaar domein (voetpad) kan het zijn dat de straatstenen of andere delen van het openbaar domein worden beschadigd.Wat wordt er beschreven ?

Bij de aanvang van de werkzaamheden worden de aanpalende panden en het openbaar domein (groenaanleg, wegen, uitrusting van wegen,...) beschreven, die eventuele schade kunnen oplopen door de bouwwerken. In dit geval wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt met een gedetailleerde beschrijving van de huidige staat en een opsomming van schade zoals barsten, verzakkingen, verkleuring, afschilfering, tekenen van vestusteit, vochtschade,....

Aansprakelijkheid

Plaatsbeschrijving vóór werken
Hoe kunt u zich als particulier beschermen tegen schade, bijv. bij trillingen veroorzaakt door werken naast uw woning? Of verzakkingen van uw vloer tengevolge rioleringswerken in de straat? Hoe kunt u zich als aannemer indekken tegen onterechte schade-eisen, bijv. bij schade die er al was vóór u de werken uitvoerde?
 
Plaatsbeschrijving tussen werken
Zodra er een andere aannemer begint, verschuift de verantwoordelijkheid. De aannemer ruwbouw wil niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door de aannemer afbraakwerken.
Einde der werken

Vlak na het beëindigen der werken kan er een vergelijkende plaatsbeschrijving opgesteld worden indien één van de partijen hierom verzoekt. De schade wordt beschreven en indien nodig, begroot, waarna een financiële regeling volgt tussen de partijen en/of hun verzekeringsmaatschappijen

ABR verzekering

Indien voor projecten een ABR verzekeringspolis wordt afgesloten zal een tegensprekelijke plaatsbeschrijving steeds gevraagd worden. Plaatsbeschrijvingen dienen opgemaakt te worden voorafgaand afbraakwerken, renovatie werken of nieuwbouwwerken.

Foto's

Iedere staat van bevinding wordt uitgebreid voorzien van beeldmateriaal. De foto's worden genomen in hoge resolutie met behulp van en professionele digitale camera. U ontvangt een integrale kopie van alle genummerde en gedateerde foto's.