DIENSTEN‎ > ‎

Plaatsbeschrijving Verkoop

In het compromis staat nooit een gedetailleerde beschrijving van uw aankoop

Wat koopt u ?

Bij de aankoop van een onroerend goed wil u precies weten wat u aankoopt. Maakt de keuken deel uit van uw aankoop? Of is het tuinhuis wel mee in de overeengekomen prijs opgenomen? Welke schade is er aanwezig?

Tussen het ondertekenen van een verkoopsovereenkomst en het verlijden van de authentieke akte bij de notaris kan er vier maand verlopen. 

Als blijkt dat er zich wijzigingen hebben voorgedaan aan het goed  in de periode tussen de verkoopsovereenkomst en de authentieke akte zal de koper moeten kunnen aantonen in welke staat het goed zich bevond op het moment van de verkoopovereenkomst.

Meer en meer wordt dan ook de vraag gesteld door notaris, koper of verkoper om een plaatsbeschrijving op te stellen bij verkoop van vastgoed.

Geldige plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving is geldig als ze:
  • Tegensprekelijk opgesteld. Bij voorkeur in aanwezigheid van beide partijen (of hun vertegenwoordigers)
  • Gedateerd en ondertekend door de koper en verkoper persoonlijk (een plaatsbeschrijving opgesteld door één van de partijen of door een deskundige aangeduid door één van de partijen kan altijd in vraag worden gesteld door de tegenpartij)
  • Omstandig, d.w.z. dat alles voldoende gedocumenteerd en gedetailleerd dient te zijn. 

Vermijd discussies

Een staat van bevinding wordt opgemaakt van het onroerend goed, die de periode overbrugt tussen compromis en de notariële akte.
Op deze manier zijn latere discussies betreffende verdwenen zaken en/of bijkomende schade uitgesloten.

Foto's

Iedere staat van bevinding wordt uitgebreid voorzien van beeldmateriaal. De foto's worden genomen in hoge resolutie met behulp van en professionele digitale camera. U ontvangt een integrale kopie van alle genummerde en gedateerde foto's.