DIENSTEN‎ > ‎

Logiesdecreet Brandaudit

Brandaudit toeristische logies (volgens Logiesdecreet)

Verhuur vakantiewoning

Door een controle op de brandveiligheid van uw toeristisch logies kan u uw logies aanmelden bij Toerisme Vlaanderen. Deze aanmelding is een noodzakelijke voorwaarde om een logies te kunnen aanbieden op de toeristische markt in Vlaanderen. 

De stappen die u zal volgen om te voldoen aan de eisen gesteld in het nieuwe logiesdecreet, kunnnen omvangrijk zijn en bijgevolg tijdrovend. U dient alle partijen afzonderlijk te contacteren en te coördineren.

Daarom heeft BEVECE een formule uitgewerkt waarbij wij de planning en coördinatie van deze werken en keuringen op ons nemen.

Specialiteit: Tekenen van evacuatieplan

Een voorbeeld van evacuatieplan kan u terugvinden op de website van Toerisme Vlaanderen


Bijstand

Per vakantiewoning wordt tijdens een eerste plaatsbezoek een verslag opgesteld van alle gebreken / tekortkomingen. Indien er uitzonderlijke situaties zijn wordt de eigenaar of opdrachtgever (verhuurkantoor) eerst gecontacteerd voor verder overleg. 

De aannemers met wie er wordt samengewerkt zijn ons goed gekend, betrouwbaar en leveren goed werk aan correcte en vaak de laagst mogelijke prijzen. 

We werken met een forfait voor het eerste plaatsbezoek, waarna bij akkoord voor de verdere afhandeling een vaste vergoeding voor de bijstand wordt afgesproken.


Wat moet er in orde zijn ?

Elektrische installatie
Brandblustoestel
Rookmelder(s)
Pictogrammen
Evacuatieplan met brandinstructies
Onderhoud + verbrandingsattest CV installatie
Idem voor decentrale verwarmingstoestellen op gas
Gasdichtheid van de gasleidingen
Meetpunt gasdichtheid
Branddeur


Eenmaal al deze onderdelen in orde zijn en alle attesten beschikbaar zijn, ontvangt u het brandveiligheidsattestRookmelders EISEN

Autonome branddetectoren moeten geplaatst worden
  • in iedere ruimte op het traject tussen slaapruimte en toegangsdeur van de vakantiewoning.
  • in iedere slaapruimte zelf (dus ook een slaapbank in leefruimte)
De branddetectoren moeten uitgerust zijn met en niet-vervangbare batterij met een levensduur van minimaal 5 jaar, conform norm EN14604

De branddetectoren moeten 3 maandelijks gecontroleerd worden (in de periodes van verhuring), door een bevoegd persoon.
Ċ
Bart Van Caelenberg,
25 aug. 2018 01:17
Ċ
Bart Van Caelenberg,
23 aug. 2017 09:51