DIENSTEN‎ > ‎

Sloopinventaris Tracimat


Sloopinventaris afvalstoffen verplicht

Sinds 2009 moet bij het slopen van oude gebouwen alle fracties selectief worden afgevoerd: Steen, glas, hout, metaal, asbest...

Wij stellen een (verplichte) sloopinventaris op voor gebouwen:
  • Waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is voor de sloop of ontmanteling en
  • Die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan het wonen hebben en
  • Die een bouwvolume omvatten van meer dan 1000 m³.
Wij maken een inventaris op van alle aanwezige materialen en bekijken via welke weg die verschillende afvalstromen optimaal kunnen worden verwerkt. 
Tracimat Sloopattest

Vanaf begin 2018 moeten brekers slooppuin sorteren in puin met een laag (LMRP) en een hoog milieurisicoprofiel (HMRP). Met de nieuwe voorwaarden wordt HMRP-puin verwerken aanzienlijk duurder. Vooraf LMPR en HPRP scheiden door selectief slopen levert een fikse kostenbesparing op.

De sloper moet garanderen dat de herkomst van het puin traceerbaar is en dat het vrij is van verontreinigingen. Daartoe legt het voortaan niet alleen de sloopinventaris voor, maar ook een verwerkingstoelating en het Tracimat-sloopattest.

Met het attest verzekert de sloopbeheersorganisatie Tracimat vzw dat het bouw- en sloopafval selectief werd ingezameld en het traceringssysteem correct werd doorlopen. Dit betekent dat gevaarlijke stoffen zijn verwijderd alsook het niet-gevaarlijke afval dat de recyclage van het puin bemoeilijkt. De breker mag aan de slag en het puin voor hergebruik aanbieden. Hierdoor blijft het apart van de HMRP-stroom en is de verwerking goedkoper.

Een standaard sloopinventaris omvat

  • Visuele en destructieve inspectie van de te onderzoeken gebouwen
  • Inventarisatie volgens Eural-code en geschatte hoeveelheden
  • Redactie en rapportering in digitaal formaat

De standaardprocedure voor opmaak van een sloopopvolginsplan en controleverslag is gepubliceerd in het Staatsblad van 05/05/2017.

De standaardprocedure traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheersorganisatie is gepubliceerd in het Staatsblad van 04/05/2017.
Ċ
Bart Van Caelenberg,
14 mei 2017 00:32