ASBEST ATTEST

Wanneer is een asbestattest verplicht ?

Bij verkoop, schenking,...

sinds 23 november 2022

Een asbestattest is verplicht bij een overdracht onder levenden, naar een nieuwe eigenaar, van een toegankelijke constructie die gebouwd is vóór 2001.

Voor een toegankelijke constructie (gebouwd vóór 2001) die kleiner is dan 20 m² is het asbest niet verplicht, behalve als:

Het asbestattest moet aanwezig zijn op het moment van de overdrachtsovereenkomst. Dat is meestal het compromis, maar het kan ook op een ander moment plaatsvinden.

Gemene delen en gemeenschappelijk gebruikte delen

vanaf 01 mei 2025

Elke VME  moet op 31 dec 2026 beschikken over een abestattest voor de gemene delen. Als er bij een overdracht voor deze datum al een asbestaatet gemene delen voorhanden is, moet dit al overhandigd worden aan de kandidaat verwerver

Vanaf 01 mei 2025 moet er bij overdacht een asbestattest gemeenschappelijk gebruikte delen zijn. Als er bij overdracht voor 1 mei 2025 al een asbestattest bestaat, moet dit wel al overhandigd worden aan de kandidaat-verwerver. Zonder overdracht blijft de generieke verplichting 2032 gelden.

definities

Asbestinventarisattest gemene delen

Afzonderlijk asbestinventarisattest voor de gemene delen bij mede-eigendom van een toegankelijke constructie met risicobouwjaar;

Asbestinventarisattest gemeenschappelijk gebruikte delen: 

Afzonderlijk asbestinventarisattest bij splitsing van het attest van een toegankelijke constructie met risicobouwjaar die toebehoort aan één eigenaar voor de delen, die gemeenschappelijk gebruikt worden door verschillende gebruikers in de constructie;

Algemene verplichting

ten laatste op 31 december 2031

Vanaf 2032 zal voor elke toegankelijke constructie die gebouwd is vóór 2001 en waarvan u eigenaar bent, een asbestattest verplicht zijn, ook als u geen plannen voor een overdracht hebt.

Uitzondering

Een asbestattset is niet verplicht bij:
Controle op kwaliteit 

Een asbestdeskundige werkt onpartijdig en dient kwaliteitsvolle attesten af te leveren


De Certificatie Instelling voert regelmatig deskcontroles en terreinaudits uit:

12/09/2023: Deskcontrole

12/10/2023: Deskcontrole

24/10/2024: Controle op het terrein 

14/12/2023: 2 x Deskcontrole

15/12/2023:  Deskcontrole

09/04/2024: Deskcontrole

23/04/2024: Controle op het terrein


Daarnaast is een jaarlijkse bijscholing verplicht:

17/11/2023: Praktijk op locatie

01/12/2023: Theorie

24/05/2024: Wetgeving, Gemeenschappelijke Delen, case,...

07/06/2024: Bespreking Case

Wie kan dit attest opstellen ?

Asbest Deskundige Inventarisatie


BEVECE bv SKH-ORG-24F6J

Bart Van Caelenberg SKH-DES-AG6EZ 

0471/01.44.01

info@bevece.be

Wat mag u verwachten van de deskundige ?

• een onveilige situatie;

• een slotvaste deur;

• een overwoekerende vegetatie;

• een opslag van materialen;

• een onbereikbare hoogte: Een asbestdeskundige moet slechts tot 3,50 meter hoog werken, gemeten vanaf een vaste ondergrond.

Sommige beperkingen moet u dus eerst oplossen vooraleer u een asbestattest kunt ontvangen. De asbestdeskundige bespreekt dit samen met u.

Wat verwachten wij van u als eigenaar ?

Geldigheidsduur van een attest

Het asbestattest is onbeperkt geldig

Indien er geen asbestmaterialeen aangetroffen worden in of rondom het gebouw; is het abestattest onbeperkt geldig.

Geldigheid 10 of 5 jaar

Wanneer asbestmaterialen aanwezig zijn wordt de geldigheidsduur beperkt tot 10 jaar

Die geldigheid wordt ingekort tot 5 jaar als er ten minste één asbesttoepassing is met een hoog risico.

Een hoog risico ontstaat wanneer er een hoge kans is dat asbestvezels vrijkomen

Voorbeeld: Beschadigde asbestcement golfplaten; de vezels zijn zichtbaar 


Een asbestattest dient vernieuwd te worden in volgende gevallen

Erkend Asbest Deskundige Inventarisatie ADI

BEVECE bv bekwam het Procescertificaat SKH-ORG-24F6J

Bart Van Caelenberg behaalde erkenning SKH-DES-AG6EZ