NEWS

Nieuws uit de sector

01 januari 2024

EPC  -Wijziging inspectieprocol. 

De belangrijkste wijzing betreft de ventilatie. 

Het EPC toetst af of er voldoende ventilatievoorzieningen aanwezig zijn. Daarnaast bevat het EPC ook aanbevelingen voor een betere luchtkwaliteit in een gebouw. Vanaf 1 januari 2025 kan er aanspraak gemaakt worden op een verhoogde EPC-labelpremie als er minimale ventilatievoorzieningen voorzien zijn.

Het EPC zal de aanwezige ventilatievoorzieningen automatisch beoordelen op basis van de invoer in de software. Enkel de aanwezigheid van ventilatievoorzieningen en het type worden beoordeeld, niet de goede werking van het systeem of de grootte van de ventilatiedebieten. Op basis van de aanwezige ventilatievoorzieningen volgt een van volgende aanbevelingen:

Rood: helemaal geen ventilatievoorzieningen

Oranje: ventilatievoorzieningen aanwezig, maar onvoldoende

Lichtgroen: minimale ventilatievoorzieningen aanwezig

Donkergroen: voldoende ventilatievoorzieningen aanwezig

19 september 2023

Vlaamse Regering wil kwaliteit EPC’s verder verbeteren en kondigde vijf actiepunten voor de erkenning van energiedeskundigen aan

Enkel nog erkende energiedeskundigen op plaatsbezoek 

Geen belangenvermenging ; een  energiedeskundige kan bijvoorbeeld geen makelaar of aannemer zijn

Startende energiedeskundigen type A zullen een verplichte praktijkstage moeten volbrengen

Examens worden opnieuw door de Vlaamse overheid georganiseerd 

Naast de jaarlijkse bijscholing zal een Energiedeskundige periodiek opnieuw een examen moeten afleggen 

17 augustus 2023

Erkenning Asbest Deskundige Inventarisatie

Bart Van Caelenberg behaalde erkenning SKH-DES-AG6EZ voor de opmaak van asbest inventarisatie attesten

BEVECE BV bekwam het Procescertificaat SKH-ORG-24F6J

01 mei 2023

Uitbreiding EPC-plicht

Tot eind april 2023 was een EPC enkel verplicht bij verkoop, verhuur, vestiging van een opstalrecht of erfpacht. Vanaf 1 mei 2023 werd deze verplichting uitgebreid naar alle notariële overdrachten in volle eigendom voor zowel residentiële woningen en woonheden als niet-residentiële gebouwen.  

Ook ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen moeten sinds 1 mei 2023 voldoen aan de EPC-plicht. Tot 30 april 2023 genoten deze woningen een uitzondering.  

06 november 2020

EPB Certificateur Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor de opmaak van EPC's - EPB Certificaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behaalde Bart Van Caelenberg erkenning nr. CREPP-001735659