Gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming 25/05/2018)

Privacy is een recht

Welke informatie wordt bewaard ?

U bezorgt ons heel wat informatie bij het plaatsen van een opdracht.

Wordt bewaard in een digitale tabel:

  • Adres van uitvoering
  • Gegevens van de opdrachtgever (bedrijfsnaam, naam, voornaam, adres,tel, GSM, emaildres)
  • Facturatiegegevens (idem + eventueel BTW nummer)
  • Hoedanigheid (eigenaar, huurder, makelaar, notaris, advocaat, mandataris...)

Wordt bewaard in een digitale contactlijst

  • Emailadres, naam, bedrijfsnaam, adres
  • GSM en/of telefoonnummer

Tijdens uitvoering van een opdracht komen wij ter plaatse en vergaren de nodige gegevens om deze opdracht te vervullen. De dossiers worden steeds aangevuld met fotomateriaal (= bewijsmateriaal). Alle gegevens worden bewaard op een interne server met cloudfunctie die enkel toegankelijk is voor BEVECE.

Wettelijk bepaalde bewaringstermijnen worden gerespecteerd (bijvoorbeeld het bewaren van een EPC-dossier gedurende 10 jaar)

Welke informatie wordt gedeeld ?

Er worden geen persoonlijke gegevens (email, naam, adres, facturatiegegevens , opdrachtgever) gedeeld met personen buiten BEVECE, tenzij voor noodzakelijke communicatie waar u van op de hoogte bent (bijvoorbeeld via email in cc), met bijvoorbeeld makelaar, notaris, opdrachtgever, aannemer, verhuurkantoor,...

Verslagen (EPC, elektrische keuringen, plaatsbeschrijvingen, expertises, inventarissen ...) worden enkel gedeeld met uw toestemming (bijvoorbeeld kopie van het EPC aan de makelaar bezorgen, een plaatsbeschrijving aan de huurder bezorgen,...).

Relevante informatie die kan dienen om een opdracht tot een goed einde te brengen kan gedeeld worden (bijvoorbeeld uw GSM nummer aan een aannemer bezorgen om de gevraagde herstellingswerken te bespreken).

Een deel van de verslagen wordt via de cloud gedeeld met de opdrachtgever (bijvoorbeeld plaatsbeschrijvingen delen met verhuurkantoor)

U kan op eenvoudig verzoek, mits voorleggen van uw identiteit, vragen welke gegevens van u bewaard worden, deze controleren en een wijziging of verwijdering bekomen.

Bent u niet akkoord met de wijze waarop BEVECE uw gegevens behandeld, dan kan u ten alle tijde terecht bij de privacycommissie: commission@privacycommission.be