ELEKTRICITEIT KEURING

Controle bezoek

Bij verkoop

sinds 01 juli 2008

Bij verkoop van een wooneenheid (appartement, huis,...) moet de verkoper sinds 01 juli 2008 een keuringsattest van de elektrische installatie kunnen voorleggen. Het attest dient reeds beschikbaar te zijn bij de ondertekening van het compromis.


Plichten

Plichten van verkoper / notaris

bij ondertekening compromis

De verkoper moet het PV van het controlebezoek en de bijlagen aan de notaris overhandigen, opdat de notaris dit aan het verkoopsdossier toevoegt;

De notaris moet de volgende punten in de akte van verkoop laten vermelden:

 - de datum van het PV van het controlebezoek

 - het feit van de overhandiging van het PV van het controlebezoek aan de koper

 Als het PV van het controlebezoek negatief (installatie niet-conform) is:

 - de verplichting voor de koper om zijn identiteit en de datum van de akte van verkoop mee te delen aan het erkend keuringsorganisme dat het controlebezoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd.


Plichten van koper

vanaf het verlijden van de akte

De koper dient het dossier van de elektrische installaties (schema’s, PV, ...) in twee exemplaren te bewaren;

Als het PV van het controlebezoek positief (installatie conform) is: 

De koper moet het volgende controlebezoek laten uitvoeren hetzij volgens de termijn opgenomen op het PV van het controlebezoek (maximum 25 jaar na de datum van het controlebezoek) hetzij in geval van belangrijke wijziging of uitbreiding van de installatie

-Als het PV van het controlebezoek negatief (installatie niet-conform) is:

De koper moet het erkend keuringsorganisme dat het controlebezoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd informeren over zijn identiteit, de datum van de akte en het betrokken PV;

De koper krijgt automatisch 18 maanden vanaf de datum van de akte van verkoop om de elektrische installatie in orde te brengen na de melding bij het keuringsorganisme

De koper is vrij een ander keuringsorganisme te kiezen voor de hercontrole binnen die termijn van 18 maanden (nazicht conformiteit van de installatie). 

FOD Economie

Voor meer infomartie kan u terecht bij:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 

Algemene Directie Energie – Hoog toezicht energieinfrastructuur en -producten 

Adres: Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel 

Tel.: 0800 120 33 

 E-mail: gas.elec@economie.fgov.be 

https://economie.fgov.be